POLITICA DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

I. Confidențialitate datelor

SC INNOVATION MKT&IT SRL cunoaște importanța datelor dumeavoastra și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea vă prezentam într-o manieră cât se poate de transparenta informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate utilizatori ai website-ului www.innovationmktit.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori.  

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.innovationmktit.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile exprimate în această politică, legate de utilizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să nu utilizați site-ul www.innovationmktit.ro.

II. Securitatea datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, SC INNOVATION MKT&IT SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor SC INNOVATION MKT&IT SRL.

III. Acordul de colectare a datelor cu caracter personal

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

IV. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

SC INNOVATION MKT&IT SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare: 

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.innovationmktit.ro
 2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul innovationmktit.ro, cercetare / studii de piață, statistică. 
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC INNOVATION MKT&IT SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului. 
 4. Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul innovationmktit.ro),  îmbunătățirea calității serviciilor.
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare. 

V. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul innovationmktit.ro: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.innovationmktit.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies. Pentru mai multe informații cu privire la datele Coockies colectate vă rugăm să consultați Politica privind utilizarea coockie-urilor disponibilă pe site.
 2. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul innovationmktit.ro, cercetare / studii de piață, statistică: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon.
 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC INNOVATION MKT&IT SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newsletter (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, obișnuințe/ preferințe/ comportament. 
 4. Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de SC INNOVATION MKT&IT SRL, îmbunătățirea calității serviciilor: : nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, voce, obișnuințe/ preferințe/ comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți.
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi cod numeri personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC INNOVATION MKT&IT SRL. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea SC INNOVATION MKT&IT SRL. de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 VI. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC INNOVATION MKT&IT SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai SC INNOVATION MKT&IT SRL (cum este cazul companiilor cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC INNOVATION MKT&IT SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate precum și dumneavoastră, ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

                         Datele înregistrare de SC INNOVATION MKT&IT SRL nu se vând cătrei terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor acesteia.

VII. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv: 

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC INNOVATION MKT&IT SRL prin accesarea formularului de contact la adresa www.innovationmktit.ro/contact  sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: str. Virgiliu nr.10 ap.3 Timișoara sau de e-mail office@innovationmktit.ro

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC INNOVATION MKT&IT SRL a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi înaintată către SC INNOVATION MKT&IT SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

VIII. Prevederi speciale legate de minori 

SC INNOVATION MKT&IT SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

SC INNOVATION MKT&IT SRL SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.  

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul SC INNOVATION MKT&IT SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale SC INNOVATION MKT&IT SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.  

Minorii care au implinit vârsta de 16 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la SC INNOVATION MKT&IT SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii. De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

 IX: Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. De asemenea, SC INNOVATION MKT&IT SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

X. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta. 

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC INNOVATION MKT&IT SRL nu își asumă nicio responsabilitate.   

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.